Kezdölap
Szakszervezeti jogok értelmezése 2012. április
2012. April 28.

Szakszervezeti jogok értelmezése 2012. április

Előzmények

A 2012. év elején lezajló szervezeti átalakítások nem csak az FKI, de szakszervezetünk életébe is jelentős változásokat hozott. Január 25-én kelt levelében az FKI felmondja az FTSZ és közötte meglévő együttműködési megállapodást, valamint a kollektív szerződés módosítását kezdeményezi (azóta is zajlik mindkettővel kapcsolatban a megkeresésünk). Ezzel párhuzamosan január 12-én – természetesen az időpont és a személy csak a sors véletlenszerű fintora lehet – az FKI előbb rövidíteni akarja, majd mivel az érintett ebbe nem egyezik bele azonnali hatállyal bontja érvényben lévő határozott idejű munkaszerződését azon dolgozójával, aki történetesen a szakszervezetünk irodavezetője. Előáll egy olyan, eddig példa nélkül álló helyzet ami rengeteg feladatot ró önmagában is a szakszervezet vezetőségére. Az irodabérlet és a szakszervezeti iroda költöztetése közepette mindezeken felül pedig javában zajlik a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság integrációja, a rendszerváltás óta eltelt idő legnagyobb szervezeti átalakítása.

Személyi elbeszélgetések

Az FKI február 17-én kelt levelében (Elérhető itt: http://www.ftsz.hu/images/stories/level/hodos/20120217ertesites.pdf) értesíti szakszervezetünket, hogy február 21-én reggeltől az állomány jelentős részével kerül majd sor személyi elbeszélgetésekre. Ezek az elbeszélgetések az állomány akkori szolgálati helyéhez igazodva történnek. A külön mellékletben megjelölt helyszíneken és időpontokban az állomány kérésére a szakszervezet képviseleti jogosultságot igazoló okirattal rendelkező tisztségviselője vagy képviselője a személyi elbeszélgetéseken (egyeztető megbeszéléseken) részt vehet. Február 20-án készülve a több helyszínen való részvételre a vezetőségen kívül több, ezt a szerepet vállaló szakszervezeti tagunk kap megbízást az érdekképviselet ellátására.
Mindezekkel párhuzamosan – készülve a sors újabb véletlen összejátszásaira és furcsa fintoraira – az FTSZ vezetősége az aktív állományú vezetőségi tagok közül Hódos Béla jelölése mellett dönt. Az FTSZ elnöke 2012. március 6-án hivatalos levelében tájékoztatót küld az FKI részére melyben tudatja, hogy szakszervezetünk Hódos Bélát jelöli. Levelünkben (Eredetiben elérhető itt: http://www.ftsz.hu/images/stories/level/hodos/20120306hbjeloles.pdf) figyelemfelhívásként külön idézzük is a Hszt. 34/B. § (1) bekezdését:
„34/B. § (1) A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges a szakszervezetnél választott tisztséget betöltő és a szakszervezet által megjelölt hivatásos állományú tag 15 munkanapot elérő vezényléséhez és a szolgálatteljesítési helyének megváltoztatásához.”
Az FKI igazgatója 2012. március 9-én kelt válaszában (Elérhető itt: http://www.ftsz.hu/images/stories/level/hodos/20120309tudvetel.pdf) tudomásul veszi jelölésünket:
„A hivatkozási számon küldött ügyiratában foglaltakat – melyben a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 33/A. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztat arról, hogy a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezetének képviseletére az aktív hivatásos állományból Hódos Béla tű. ftőrm. úr, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Közép-budai Tűzőrség gépjárművezetője jogosult – tudomásul vettem.”
Ugye a dolog megér némi bibitapaszt...
A volt Közép-budai Tűzőrséget ekkor már rég nem így hívják. Már mi is II. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságot írtunk, de ezt úgy látszik csak azoknak illik fejben tartaniuk, akik nem kompetensek a főváros mentő tűzvédelmét érintő kérdésekben. De úgy véljük ha ez lenne a legnagyobb baki ebben az ügyben, akkor megelégedve dőlhetnénk hátra mindannyian...
2012. március 27-én ismételt munkaügyi elbeszélgetés történik az általunk védettnek jelölt személlyel. Hódos Béla ezen az elbeszélgetésen kérdezi meg az FKI részéről megjelentektől, hogy a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete az ő áthelyezéshez hozzájárult-e? (Az FKI részéről továbbra is az a hivatalos álláspont, hogy pont az ő szolgálati helye szűnik meg az átszervezések miatt. Természetesen ezzel párhuzamosan ugyanott újoncok kerülnek az állományba, illetve másokat is kineveznek gépjárművezetőnek.)

A helyzet fokozódik

Az esetről értesülve telefonbeszélgetés zajlott a kirendeltségvezető és az FTSZ elnöke között. Ennek következtében az FKI részéről április 2-án érkezik levél (Elérhető itt: http://www.ftsz.hu/images/stories/level/hodos/20120402tajekoztatas.pdf) melyben tudatják velünk, hogy az általunk védettnek jelölt személy áthelyezésének semmi köze a szakszervezeti munkához.
„Tájékoztatom, hogy Hódos Béla tű. ftőrm. Úrnak, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Közép-budai Tűzőrség gépjárművezetőjének a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentendrei Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Tahitótfalui Katasztrófavédelmi Őrs állományába tervezett áthelyezése nincs összefüggésben a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezetében kifejtett tevékenységével. Nevezett áthelyezésének kezdeményezésére azért került sor, mert az átszervezés következtében szolgálati beosztása megszűnt és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományában számára felajánlható beosztás nem volt.”
Tetszenek érteni, ugye? Valóban pont az ő státusza szűnik meg, és az FKI állományában amúgy nincs felajánlható gépjárművezetői státusz!
Na persze, hogy nem hagytuk annyiban!
Kiss József, szakszervezetünk elnöke másnapi válaszában (Eredetiben elérhető itt: http://www.ftsz.hu/images/stories/level/hodos/20120403kerelem.pdf) ismételten felhívja Varga Ferenc igazgató figyelmét az FKI jogszabályi kötelezettségére, valamint az üggyel kapcsolatos véleményünkre:
„A Hszt. 34.§ /B.§ (1) bekezdése alapján a közvetlen szakszervezeti szerv egyetértése szükséges nevezett szakszervezeti tisztségviselő szolgálatteljesítési helyének megváltoztatásához.
Ön a levelében csak utalt, hogy áthelyezi Hódos Bélát, de a kérdésben az egyetértésünket nem kérte.
Jelen levelemmel felszólítom, hogy szíveskedjék a jogszabályi előírást betartani, a jogellenes magatartását megszüntetni.
Amennyiben megkapjuk Öntől a Hszt. szabályainak megfelelő tájékoztatást, akkor leírjuk - 34/B.§ (4) bekezdése alapján - a munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos álláspontunkat, és annak indokait.”
A reakció nem váratott sokáig magára. Április 5-én kelt levelében (Elérhető itt: http://www.ftsz.hu/images/stories/level/hodos/20120405elutasit1.jpg és http://www.ftsz.hu/images/stories/level/hodos/20120405elutasit2.jpg) az FKI igazgatója a következőket írja:
„Ön a 2012. március 06-én kelt levelében tájékoztat arról, hogy Hódos Béla tű. ftőrm. A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezetének képviseletére jogosult. Tájékoztatása nem azt tartalmazza, hogy Hódos Béla tű. ftőrm. Úr a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete nevében vagy érdekében eljáró, védelemre jogosult választott tisztségviselő. Nem tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot az egyetértés gyakorlására jogosult szervről sem (közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv).
Hódos Béla tű. ftőrm. a 2012. február 29-én lefolytatott személyi elbeszélgetésen maga sem jelezte, hogy ő sz FTSZ védelemre jogosult választott tisztségviselője, sem azt, hogy tárgyalópartner, akivel az érdekegyeztetések során közre kell működjünk.
Az FTSZ a Hódos Bélával történt személyi elbeszélgetést követő hatodik napon arról tájékoztatott, hogy Nevezett a szakszervezet képviseletére jogosult.
Meggyőződésem, hogy a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezetének ez ügyben kifejtett magatartása ütközik a Hszt. 5. §-ban megfogalmazott rendeltetésszerű joggyakorlás és kötelezettségteljesítés alábbi szabályaival:
5. § (1) A szolgálati viszonnyal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni, illetve teljesíteni.
(2) A jog gyakorlása különösen akkor nem rendeltetésszerű, ha az mások zaklatására, jogos érdekének csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségének korlátozására, lehetséges véleménynyilvánításának elfojtására irányul, vagy erre vezet.
(3) A kötelezettség teljesítése különösen akkor nem rendeltetésszerű, ha az indokolatlan érdek- vagy jogsérelmet okoz
(4) A rendeltetésellenes joggyakorlás és kötelezettségteljesítés hátrányos következményeit orvosolni kell.
A rendeltetésszerű joggyakorlás és kötelezettségteljesítés ugyanúgy vonatkozik a szakszervezetre és a hivatásos állomány tagjára, mint a fegyveres szervre.
Hangsúlyozom továbbá, hogy a szakszervezet részéről megjelölt választott tisztségviselőt megillető védelem nem korlátlan, csak az érdekvédelmi tevékenységben történő közreműködés miatti hátrányos megkülönböztetéssel szemben biztosít védelmet. Hódos Béla tű. ftőrm. De jure és de facto sem tekinthető védelemre jogosult személynek a szakszervezet még semmilyen bejelentést nem tett (a későbbi bejelentés sem arról szólt), illetve nem ő volt az a személy, aki a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezetének nevében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál a hivatásos állomány tagjai szolgálati viszonyával kapcsolatos érdekeinek előmozdítása érdekében eljárt.
Felszólítom Elnök Urat, hogy azon állítását, hogy Hódos Béla tű. ftőrm. Az elbeszélgetés időpontjában a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezetének a választott tisztségviselője volt, dokumentumokkal igazolja."
No, akkor haladjunk szépen sorban:
A jelek szerint az FKI legfelsőbb vezetője számára a március 6-án kelt levelünk „Tájékoztatása nem azt tartalmazza, hogy Hódos Béla tű. ftőrm. Úr a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete nevében vagy érdekében eljáró, védelemre jogosult választott tisztségviselő.” Vagyis az a levél, melyben figyelemfelhívásként külön idézzük is a Hszt. 34/B. § (1) bekezdését, ami határozottan kimondja: 34/B. § (1) A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges a szakszervezetnél választott tisztséget betöltő és a szakszervezet által megjelölt hivatásos állományú tag 15 munkanapot elérő vezényléséhez és a szolgálatteljesítési helyének megváltoztatásához.”
Az egész kérdéskört pedig finom pikantériával lengi körül az a tény, hogy ugyanez a személy március 9-én kelt levelében még ezt a jelölést írásban tudomásul vette!
Mindezek tükrében a további levelezés és az abban írtak a számunkra közel értelmezhetetlenek, de azért tegyünk egy próbát.
Igazgató úr levelében kifejti: „Meggyőződésem, hogy a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezetének ez ügyben kifejtett magatartása ütközik a Hszt. 5. §-ban megfogalmazott rendeltetésszerű joggyakorlás és kötelezettségteljesítés alábbi szabályaival:”
A bökkenő viszont pont, hogy az idézett paragrafus (2) bekezdésével van. Azzal a (2) bekezdéssel, amire hivatkozni próbál. Ismétlésként, ez így szól:
(2) A jog gyakorlása különösen akkor nem rendeltetésszerű, ha az mások zaklatására, jogos érdekének csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségének korlátozására, lehetséges véleménynyilvánításának elfojtására irányul, vagy erre vezet.
Mert bizony egy törvény, jelen esetben a Hszt. nem csak azokból a paragrafusokból áll, ami adott levelünkben – úgy érezzük, hogy – éppen nekünk kedvez. A Hszt. tartalmazza többek között a már többször hivatkozott 33/A. § (2) bekezdését is:
(2) A fegyveres szerv, illetve a szakszervezet köteles egymást írásban tájékoztatni a képviseletére jogosult, valamint a tisztségviselő személyéről.
Tetszenek érteni, ugye?
Az, hogy mi élünk a Hszt. adta jogunkkal és védelemre jelölünk (jelölhetünk) egyetlen személyt, az a jog nem rendeltetésszerű gyakorlása!
Ezzel szemben az, hogy az FKI a mai napig nem tett eleget az ugyanebben a törvénynek rá kirótt kötelezettségének, na az bizony nem számít nem rendeltetésszerű joggyakorlásnak!
Mert a helyzet bizony ez! Az FKI részéről mind a mai napig nem lett megjelölve – nem, hogy írásban de még csak szóban sem – az a személy, aki részükről a képviseletre jogosult. Ennek tükrében és a dolgok jelenlegi állása szerint pedig ez nem más mint kettős mérce! Nem rendeltetésszerű joggyakorlás az, ha – szerintük – nem jelölünk meg valakit. De az nem az, ha ezt ő(k) sem teszi(k).
Úgy gondoljuk ehhez nincs mit hozzátenni...
Talán csak ennyit:
Kérjük az FKI vezetését, hogy juttassa el számunkra azt a fent hiányolt levelet, melyben megjelölik a képviseletükre jogosult személyt! Ígérjük ugyanilyen nyilvánosan fogunk bocsánatot kérni Önöktől!

Egy szinttel feljebb

Hosszasan lehetne még boncolgatni az FKI igazgatójának válaszát, de terjedelmi okokból erről most lemondunk. Sajnos messze még az ügy vége, és nem szeretnénk senkinek az idejét rabolni.
Nyilvánvalóan nem hagytuk ennyiben a dolgot. Hogy végre jól észlelhetően tudassuk: véleményünk mellett nem csak kitartunk, de az jogilag is megalapozott a következő válaszlevelünket már a szakszervezet ügyvédje jegyezte. (Elérhető itt: http://www.ftsz.hu/images/stories/level/hodos/20120416havalasz.pdf)
Gondoltuk az már csak feltűnik, ha egy jogvégzett ember írja le ugyanezt. Ráadásul egy olyan jogvégzett ember, akinek a segítségével nem is egy pert nyertünk már meg. Délutáni-éjszakai pótlék, ünnepi pénz, vagy éppen legutoljára a készenléti díj ügyében. Az már csak hab a tortán, hogy egy olyan jogvégzett ember, akinek a segítségére Igazgató Úr jelenlegi kinevezéseit megelőzően még személyesen is számított, segítségét igénybe vette.
Szakszervezetünk ügyvédje április 16-al az alábbiakat írta:
„Megbízóm az Ön által küldött levél tartalmával nem ért egyet, és így fenntartja a korábbi levelében már jelzett kifogását, miszerint Ön a szakszervezeti választott tisztséget betöltő Hódos Béla szolgálatteljesítési helyét a Hszt. 34/B.§ (1) bekezdésében írtak figyelmen kívül hagyásával változtatta meg, mely jogsértő intézkedést, állítsa vissza az eredeti állapotot.
A levelében leírtak mind ténybeli, mind jogi alapokat nélkülöznek, melyre az alábbi észrevételeket teszem, figyelemmel a Belügyminisztérium Személyügyi Főosztály mellékelt BM/2618/5/2012. számú levelében írtakra is.
A szakszervezet a Hszt. 33/A.§ (2) bekezdése alapján eleget tett a tájékoztatási kötelezettségnek, 2012. március 6.-án, melyet Ön is elismert levelében. Ön, mint az általános munkáltatói jogkört gyakorló személy ennyit kérhet, nem többet, a levelében részletesen leírt rendeltetésszerű joggyakorlás alapján.
Mivel a tájékoztatási kötelezettségének a szakszervezet maradéktalanul eleget tett, így Önnek nincs arra lehetősége, hogy kétségbe vonja Megbízóm állítását, és figyelmen kívül hagyja a Hszt. 34./B. § (1) bekezdésében írt egyetértési jogot. A levelében jelzett közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv ismeretének hiánya értelmezhetetlen állítás, figyelemmel az elmúlt hónapok levelezéseire. Ön ismeri ezt a szervet, melyet számtalan levele bizonyít.
Egyéb, a szakszervezet belső viszonyairól, a munkáltatót nem érintő ügyekről Önnek nincs jogi lehetősége egyéb információkat, dokumentációt kérni. Így levelének utolsó bekezdése, mely erre irányuló felszólítást tartalmaz, jogi alapot nélkülöző, jogsértő.
Kérem, hogy jelen levél átvételét követően szíveskedjék haladéktalanul megszüntetni a jogsértő állapotot, és a felsőbb szakszervezeti szerv egyetértését kérni Hódos Béla szolgálatteljesítési helyének megváltoztatásához.”
A válasz most sem váratott sokáig magára. Szakszervezetünk ügyvégje április 17-i keltezéssel az FKI igazgatójától kap levelet (Elérhető itt: http://www.ftsz.hu/images/stories/level/hodos/20120417valasz.jpg), mely az alábbiakat tartalmazza:
„Hivatkozással a 2012. április 16-án kelt levelében foglaltakra tájékoztatom, hogy Hódos Béla tű. ftőrm. Urat továbbra sem tekintem a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 34/B. Hatálya alá tartozó védett szakszervezeti tisztségviselőnek.
Előző, Kiss József Elnök Úr részére küldött 2012. április 5-én kelt, 200-4/2012/HUm számú ügyiratban megfogalmaztam, hogy számos kétség merült fel abban a tekintetben, hogy Hódos Béla tű. ftőrm. Úr jogosult-e a szakszervezetnél választott tisztséget betöltő és a szakszervezet által megjelölt hivatásos állományú tagot megillető védelemre. A feltett kérdéseimre választ nem kaptam, elzárkózásuk a jóhiszeműség hiányát mutatja.”
Nézzük a már-már szokásos bakikat:
„... tájékoztatom, hogy Hódos Béla tű. ftőrm. Urat továbbra sem tekintem ...”
Az FKI igazgatója 2012. március 9-én kelt válaszában Hódos Béla jelölését írásban tudomásul vette! Legyen szíves bárki egyetlen egy olyan dokumentumot megosztani velünk, amiben ezt a tudomásulvételt visszavonta volna! Ilyet eleddig az FKI igazgatója ugyanis egyik levelében sem írt!
„ ... A feltett kérdéseimre választ nem kaptam ...”
Igazgató Úr egyetlen darab kérdés nem sok, annyit sem tett fel! Hogy ne kelljen a fenti hivatkozást keresni íme az előző levele: http://www.ftsz.hu/images/stories/level/hodos/20120405elutasit1.jpg és http://www.ftsz.hu/images/stories/level/hodos/20120405elutasit2.jpg Valaki képes akár ebben, akár az ezt megelőző leveleiben egyetlen kérdésre rámutatni? Senki? Nahát...
Az FKI igazgatója minden jogalapot nélkülöző módon megpróbált minket felszólítani, hogy Hódos Béla választott tisztségviselőségéről dokumentációt szolgáltassunk. Mely felszólítás önmagában is messzemenően a szakszervezeti jogok sárba tiprása! Már ügyvédünk is megírta:
„A szakszervezet a Hszt. 33/A.§ (2) bekezdése alapján eleget tett a tájékoztatási kötelezettségnek, 2012. március 6.-án, melyet Ön is elismert levelében. Ön, mint az általános munkáltatói jogkört gyakorló személy ennyit kérhet, nem többet, a levelében részletesen leírt rendeltetésszerű joggyakorlás alapján.
Mivel a tájékoztatási kötelezettségének a szakszervezet maradéktalanul eleget tett, így Önnek nincs arra lehetősége, hogy kétségbe vonja Megbízóm állítását, és figyelmen kívül hagyja a Hszt. 34./B. § (1) bekezdésében írt egyetértési jogot.”
Vajon miért okoz nehézségeket az FKI vezetése számára, hogy tudomásul vegyék végre a szakszervezet nem alárendeltségükhöz tartozik, hanem önálló és nagyon határozottan körülírt jogokkal rendelkezik?
Illetve ha már kérdéseket emlegetünk, akkor inkább azokra a nyilvánosan feltettekre (lásd: http://www.ftsz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1193&Itemid=45 , letölthető innen: http://www.ftsz.hu/images/stories/level/20120326vargaviszontvalasz.pdf) válaszolnának előbb! Mert a hivatalos, nyílt választ azóta is hiába várjuk...

Konklúzió

Adott a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, aki hivatalos levelében tudomásul vesz egy szakszervezeti jelölést. Ugyanakkor az általa igazgatott szervezetben nem ennek figyelembe vételével alakulnak a dolgok. Amikor jelezzük, hogy jogainkat ezzel csorbítják nem rendeltetés szerű joggyakorlással vádol meg minket – holott pontosan az ő általa vezetett szervezet az, mely még a rá ugyanezen jogszabály alapján kirótt kötelezettségnek sem tesz eleget. Végezetül odáig fajul az ügy, hogy már a saját tudomásul vételére sem emlékszik. És mindez miért? Mert élve a Hszt. adta jogával, egy szakszervezet védettnek jelöli egyetlen tagját.
Itt tartunk ma, 2012. április végéhez közeledve.
Szakszervezeti jogok értelmezése katasztrófavédelmi módon...
De a történetnek ezzel még messzemenőkig nincs vége, ezt megígérjük...
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 13:34
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75